Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via de link "kerkdienst luisteren".
Wie zijn wij?
De Nieuwe kerk in IJmuiden heeft een meelevende en betrokken kern gemeenteleden, afkomstig uit zowel IJmuiden als omliggende plaatsen. Het is een zelfstandige Hervormde Gemeente binnen de PKN die er aan hecht haar identiteit te bewaren. Dit wil zeggen, dat het goede uit de traditie wordt bewaard, maar dat ook niet alles bij het oude wordt gelaten. Onze gemeente weet zich gebonden aan de Schrift en in het bijzonder aan de Belijdenis van de Gereformeerde traditie. Daarnaast willen wij deel uitmaken van de bredere verbanden van de kerk en proberen een open en missionaire houding aan te nemen in het zoeken naar de verbondenheid met de Christelijke Gemeenten in de omgeving.

Meer weten?
Op deze website vindt u heel veel informatie over onze gemeente, zowel over het heden, alsook over het verleden en de toekomst. Via de links aan de linkerkant van deze pagina kunt u verder kijken en lezen.
Wilt u liever kennismaken in een persoonlijk gesprek? U bent van harte welkom.

NB: Omdat de predikantsplaats in onze gemeente momenteel vacant is verzoeken wij u, om daar waar op deze website verwezen wordt om contact op te nemen met de predikant, dit te doen met de scriba van de kerkenraad. De gegevens worden vermeld bij 'contact & route'.

imageLaatst bijgewerkt: 5 november 2014