Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via de link "kerkdienst luisteren".

Besef

Een overweging achteraf, het besef zo is het niet goed gegaan, had ik anders moeten doen. De Bijbel staat er vol van, profeten waarschuwen, laat God niet los. Geen andere goden dienen enz. De woestijntocht van het volk is een aaneenschakeling van die problematiek. Gouden kalf. Verspieders.
Hoe ligt dat gevoel anno 2015 op de stoep van eigen leven, huis en kerk? Terugblikken is soms moeilijk, want daarin komen wij ons zelf veelal tegen in de teleurstelling van beleving. Hoe diep wortelt het besef dat ook wij God merendeels hebben los gelaten. Hinkten op eigen inzichten en vooruit liepen in de rij van leuke dingen, werk, ambitie enz.
Op rustige momenten besef ik wat wij als kerk los hebben gelaten, verlang ik terug naar de jaren van na de oorlog met veel gezinnen, verenigingswerk, zondagsschool. Veel dopelingen en belijdeniscatechisanten.

Hoe ver past besef in verandering? Alleen in negatieve zin, gezien de vele echtscheidingen en kerkverlaters, dan wel in een wijziging van ons denkpatroon. Besef welke bronnen ten grondslag liggen in Gods aanreikende Woord. Besef te mogen delen in verkregen liefde, verzoening en vrede. Dat wij wandelen in het Koninkrijk van God op weg naar het volmaakte.
Dat wij als gemeente beseffen hoe belangrijk het is elkaar te dragen en voort te stuwen in dit tijdelijk zijn, op weg naar Zijn definitieve Rijk. Ik besef dat anno 2015 andere normen hanteert dan anno 1950, maar toch ervaar ik dat in die kerkelijke gemeenschap van Christus het heil ons wordt aangereikt dat van wezenlijk levensbelang is. Open gesprekken rond de kern van het bestaan.


imageLaatst bijgewerkt: 14 juni 2015
Nieuw: kerkdiensten, agenda, roosters, meditatie, gemeentenieuws en foto's.