Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via de link "kerkdienst luisteren".


VRIJHEID

Zoals iedere maand haar eigen belangrijke dagen kent, zo mogen wij na de viering van Pasen waarin het leven de dood overwon tot volkomen vrijheid, in de aanvang van mei de vrijheid gedenken na de verschrikking van wereldoorlog II. Zo velen leven nog dagelijks met de naweeen van die verschrikking. De verkregen vrijheid anno 2015 wordt vooral beleefd door hen die de verschrikking van de oorlog hebben meegemaakt. Zo ook mag in dit gedenken de juichkreet van Pasen meegalmen.

De vele kruisen in Nederland op de erebegraafplaatsen tonen ons hoeveel vrijheid kan vragen. Zo ook het kruis van Golgotha, dat ons bevrijdde van het kwaad in ons. Wij mogen volkomen vrijheid vieren in de verkregen genade van Christus, wetend dat een leven na de dood ons wacht. Toch ook dankbaar dat wij in een vrij land mogen wonen in dankbare terugblik op hen die hiertoe hun leven hebben opgeofferd. Gelukkig dat ook de jeugd die de oorlog niet heeft beleefd, hiertoe open staan. Dat ook die vrijheid die in Christus ons is geschonken, die jongeren en veel ouderen weer mag aanspreken in het geloof. De verkregen vrijheid in Christus is blijvend.


imageLaatst bijgewerkt: 18 april 2015
Nieuw zijn: agenda, rooster, meditatie, kerkdiensten en gemeentenieuws.