Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via de link "kerkdienst luisteren".

Achterom kijken

Ik haal wat gedachten uit een artikel uit het Ouderlingen blad over "achterom durven kijken". Zoekend naar begaanbare en vruchtbare wegen. Kijken met nieuwe ogen, hoe bepaal je in de kerk wat goed en positief is? Ervaringen dat je in tel bent is voor ieder mens toepasselijk.

Doch er zijn zovele meer dingen te noemen. Respect en omzien naar elkaar. Werkelijk zien wat goed is voor de gemeenschap, los van bittere ervaringen. Waarderende gemeente opbouw helpt om opnieuw, of voor het eerst met een andere blikrichting naar de kerk te kijken die ons zo vertrouwd is.

Drie relaties spelen daar in mee: die met God, met de omringende samenleving en met de onderlinge gemeenschap. Waar liggen de geheimen van die goede relaties? Daarover in gesprek gaan is dienstbaar zijn aan de omgeving. Maar zien wij dat beeld nog wel voor ons? Dit delen brengt verhalen op gang. Zaken die de kern van het geloof raken. Een boeiende zoektocht om elkaar te ondersteunen.


imageLaatst bijgewerkt: 16 mei 2015
Nieuw: kerkdiensten, agenda, roosters, meditatie, gemeentenieuws.