Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via de link "kerkdienst luisteren".


Gedenken:
Gedenken. Wij doen het als gemeenschap in verbinding met Hem, Die ons daartoe nodigt, jaar in jaar uit mogen wij ons realiseren dat in Zijn lijden het geheim van onze overwinning ligt verborgen. Een geweldig vergezicht om uitgetild te worden uit de menselijke beperking en zo verhoogd te zijn in Zijn genade. Een wereld die in Gods liefde verdraagzaamheid leert om staande te blijven in onmogelijke situaties.
Wij hebben ontdekt dat het in de wereld zelf niet te behalen valt. Door de jaren heen kruipen wij in het geheim van ons bestaan, gaat net als het graf van overwinning in Jeruzalem, voor ons een gesloten deur open van begrip en dankbaarheid. Gedenken.... het is de boei van behoud, die wij getuigend mogen toewerpen aan hen die er nog geen weet van hebben.
image

Er is een brief binnen gekomen van Ds. L.P.J. van Bruggen over het reilen en zeilen van het gezin. U kunt stencils van deze brief vinden in het voorportaal van de kerk en op het prikbord in de Rank.


imageLaatst bijgewerkt: 12 juli 2016

Nieuw: kerkdiensten, agenda, rooster, meditatie en Gemeente nieuws.