Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via de link "kerkdienst luisteren".
Lijdenstijd

Februari brengt ons alweer na Kerst en Nieuwjaar, in de lijdenstijd . Zondag 15 februari eerste lijdenszondag. Een tijd van verstilling, die in onze wintercyclus zelfs in de natuur meespeelt. Lijden omringt ons aan alle zijden. De wereldbeelden rollen over elkaar heen en het lijkt of het extreme hoe langer hoe meer toeneemt. Lijden is van alle tijden, doch waar het de mens persoonlijk raakt ontdekken wij de impact er van.

Hoe diep komt dan het lijden van Christus in beeld. Hij als de Zoon van God, de Messias, die voor ons op deze wanhopige aarde is gekomen om ons lot te niet te doen. Wij mogen door het lijden heen zien. Ontdekken dat God in Christus in dat lijden is neergedaald, als mens dit heeft gedeeld. Geweldig is dat dit lijden aftelt en als het ware op de Sabbath ( de 7e zondag) overgaat - via een door ons genoemde Goede Vrijdag - naar de verheerlijking van Pasen. Lijden het is een opmaat naar de overwinning. Evenals Christus bede is die van ons.... indien het mogelijk is laat dit aan ons voorbij gaan. Doch Hij heeft het gedragen ten behoeve van ieder schepsel. Hij heeft overwonnen, aan ons de kranslegging en gedenking om in dankzegging uit te komen bij het lege graf.

Wij mochten zondag 1 februari horen over de beproeving en de visie van Jacobus hierop, moeilijk want lijden gaat eigenlijk dwars in tegen leven en geluk. Niettemin mogen wij weet hebben dat Christus ons hierin voor gegaan is, weet heeft van kwade machten. Dat Hij over ons waakt en met Zijn Geest ons omringt en kracht schenkt, met verwijzing naar de overwinning die in Hem ons wacht.
imageLaatst bijgewerkt: 13 februari 2015
Nieuw is: agenda, roosters, kerkdiensten, meditatie, gemeente nieuws en kerkelijk bureau