Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via de link "kerkdienst luisteren".
Vernieuwing

Wij hebben het jaar 2014 de rug toegekeerd en gaan vol enthousiasme 2015 tegemoet. Wij gaan met Gods zegen en in Zijn kracht op zoek naar een nieuwe herder. We hebben elkaar ondersteunend nodig en willen in gebed de zegen over onze gemeente afsmeken. Heel dankbaar zijn wij voor het intense pastoraat van ds. Haasnoot die in zoveel situaties van zorg en nood onze gemeente begeleidt. Ook ds. Zijlstra, voor ons minder zichtbaar, dank voor zijn ondersteunend consulentschap.
Wij zijn als Simeon en Anna, die in de tempel geconfronteerd werden met de Messias, een gemeente die mag weten dat Hij ons heeft geleerd een andere richting in het leven te kiezen. Niet de revolutie, niet de strijd om macht, aardse macht, doch de open weg naar elkaar toe in liefde en aandacht voor elkaar, in een weten dat Hij die weg bewandelt om ons te begeleiden. Dan wordt alles ook anders.

Binnenkort zal het nieuwe liedboek worden ingevoerd, samen met de Herv. Bundel 1938. Dat ondanks de toch veel onbekende liederen de lofzang tot onze Heer blijmoedig zal opklinken. Bij een doorstart van de Cantorij kunnen wij nog veel leren. Binnen de gemeente is veel zorg rond ziek en zeer. Wij zijn u allen zeer erkentelijk dat er veel aandacht aan die gezinnen wordt besteed. Vooral dan hebben wij elkaar zo nodig. Er ligt een nieuw jaar voor ons open en wij zullen in trouw en warmte elkaar nodig hebben. Iedereen heeft daarin een stem en positieve mogelijkheid. Allen een bijzonder gezegend jaar toegebeden.


imageLaatst bijgewerkt: 16 januaari 2015
Nieuw is: agenda, roosters, kerkdiensten, meditatie en gemeente nieuws