Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente IJmuiden West.

Wij heten u van harte welkom in onze diensten welke elke zondag twee keer worden gehouden en wel om 10.00 en 19.00 uur. Ook is het mogelijk onze kerkdiensten live of later te beluisteren via "kerkdienst luisteren".
Pinksteren
Nieuwe kerk. Natuurlijk ter vervanging van de oude kerk in Oud IJmuiden. Toch hangt in die naam een bepaalde symboliek, die van vernieuwing. Het leven is vanuit diverse kanten te belichten. Wij ontdekken met heel Nederland een teruggang in aantallen kerkgangers. Doch individueel zijn wij qua geloof en belofte aan die kerk verbonden. Mogen wij zondag na zondag, jaar na jaar leven vanuit een herhaalde vernieuwing, verschoning als het ware van de vervuiling die om ons heen hangt.

Wij dragen kennis van oud zeer , waarin soms weinig ruimte gloort van het Nieuwe. Toch klinkt het ons toe uit Zijn Woord Romeinen 12 :2 wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. In die belofte mogen wij het nieuwe seizoen in gaan als lidmaten van de Nieuwe kerk. Vooruit zien op Zijn onmisbare zegen. Trouw in verbondenheid met onze Heer Jezus Christus.

Ga met ons... de bede van een van de laatste preken. Dan eerst breekt alles uit op de jubel van het nieuwe waartoe Hij ons vol liefde in voorgaat. Er hangt veel onzekerheid om ons heen, doch een ding is zeker. Hij is en blijft de Vernieuwer van ons bestaan. Hij troost, begeleidt en schenkt kracht die van de oude mens een nieuw mens maakt en in stand houdt. Dat Hij ons daartoe nodigt is een zekerheid die niemand ons af neemt.
th

imageLaatst bijgewerkt: 5 september 2017
Nieuw: gemeente nieuws, kerkdiensten, rooster en agenda.