Meditatie: Kerk en Israel

Christelijk Pasen en Joods Pasha, voor beide een zelfde soort beleven van bevrijding vanuit dezelfde God ons aangereikt. Andere Verbonden en andere waarden, maar toch afgestemd op de liefde van dezelfde God voor Zijn schepping.

Geworteld in het Jodendom, door de Joodse Heiland klimt iets van bevrijding in ons omhoog. Mogen wij dichter bij Zijn geheimenis vertoeven, waarin de bedoeling van Zijn schepping gestalte krijgt.

Dit geweldige nieuws van bevrijding en overwinning mogen wij beiden in het Jodendom en het Christendom uitdragen in de wereld. Allebei anders, maar het toch vanuit verticale richting verspreiden.

Als lammeren van verlossing in een beschadigd mensbeeld, herstelde God de hoop die ons opgericht doet lopen in de sporen van het Woord.

th
image

imageTerug naar de Index