Meditatie: op zoek

Het thema van de opening van het winterwerk was "Op zoek"....naar de waarde van ons mens zijn dat gerelateerd is aan onze Schepper. Als kerkgemeenschap hebben wij die opdracht, dat evangelie, die blijde boodschap, door te geven, uit te dragen. Vanuit de verkregen Heilige Geest. Doch heel duidelijk zijn wij ons bewust van onze tekortkoming in deze.

Wel bijzonder, dat die zoektocht niet van ons afhankelijk is, doch bevlagd en bewimpeld wordt vanuit Zijn Woord en door de kracht van Zijn Geest. In Ezechiel al, in 593 voor Christus moest die, op Gods bevel Gods woorden opeten, Die zoet als honing waren in een verzuurde situatie. Wat een geweldige kracht ligt er opgestapeld in Zijn Woord "de Bijbel".

Daarin mogen wij ook in het komende seizoen een speurtocht maken om Hem te vinden en levenswoorden te ontdekken. In de erediensten mogen wij die klanken opvangen en tot ons nemen. In de vieringen van het Heilig Avondmaal proevend eten en waarnemen waartoe Christus lijden heeft geleid. De PKN roept ons op te bevorderen dat u aanmaant anderen die proeverij voor te houden. Buren, vrienden, kinderen... wie dan ook uit te nodigen eens te komen proeven in een van de erediensten op zondagen 10.00 uur of 19.00 uur. Daar te ontdekken wie wij zijn en kunnen zijn in Zijn barmhartige liefde. Een laatste poging van de kerk om te overleven las ik in de plaatselijke pers, en misschien is dat de zo voor eenieder die denkt Hem niet nodig te hebben. Komt u eens proeven en zoekt u met ons mee.

Ondanks ons vinden blijft het zoeken
iedere dag naar gerechtigheid.
Naar kern en basis in ons wand'len
van Hem Die heel ons leven leidt.

Tussen de brokken die beschamen
oorlogen, rampen, wereldwijd
parelen waarden van Gods liefde
verborgen in verkregen tijd.
Toont de gemeenschap in belijden
in haar geschonken verkondiging
Hemelse klanken die volvoeren
waar het hier eigenlijk om ging.

Wij mogen samen weer op zoek gaan
op wegen van Zijn Heil'ge geest
die zeker leiden naar een toekomst
waarin men Zijn genade leest.

Die zoektocht garandeert beloning
in mensen eer gloort glans en licht.
Erkenning van Gods Majesteit
gebundeld in beloofd vergezicht.

th


image Terug naar de Index