Meditatie: Lijdensweken

image
18 februari a.s. vangen de zes lijdensweken weer aan, glijden wij uit de duisternis van kerst in een meditatief aantal weken naar Pasen. Lijden vindt op grote schaal om ons heen plaats in de wereld. Wij lijken er aan gewend te raken. Syrie, zonder ophouden. Pakistan, Noord-korea, Afrikaanse landen, noemt u maar op. Daar tussen door de terroristische aanslagen vanuit IS Taliban enz.

Daaraan hebben deze zes komende weken geen deel. Intens kunnen, mogen en moeten wij ons verwonderen over het lijden van Christus, Gods Zoon. Hij leed voor ons in een wereld die het ook toen niet meer zag zitten. Veel hoor je, waarom grijpt God niet in. Hij schiep de mens naar zijn beeltenis, met een eigen autonomie, verantwoordelijkheid en inzicht. Gebleken is dat die niet meer in staat zijn eigen geluk nog vorm te geven.

God zelf greep in en plaatste Zijn Zoon, van schuld en zonden vrij, in ons beeld om in Hem verzoening te schenken via plaatsvervangend lijden.

Komende zes weken mogen wij daar intens over nadenken. Ons leven is gebonden aan een bepaalde tijdslimiet en zeker niet gevrijwaard van lijden. Maar in het komende lijden van Christus gloort het licht van de eeuwige geheimenis van nieuw leven en bestaan.

Zes weken bedoeld als versobering, begrip en dankbaarheid en oog voor de Drie Eenheid. Omzien naar onze medemens en opzien naar de Hoge .... hoe bedoeld u; God doet er niets aan, Hij deed er alles aan.


imageTerug naar de Index