Meditatie: Schepping - Vakantie

Een periode van rust, vakantie, ligt voor ons. Tijd om tot rust te komen. Het winterwerk mochten wij op grandioze wijze afsluiten. Daarin ontdekkend welk een verkwikkende invloed de gemeenschap op ons uitoefent. Peter in ons midden in ochtend eredienst en vesper. Een boodschap vanuit Bartimeus om het boetekleed af te leggen, tot Christus te komen in al je kwade zijn en te zien Schepper en schepping. Liefde en majesteit in Hem te vinden en als herschapen individu een vernieuwd leven in te gaan. Hoe boeiend kan een wereld zijn waarin je blind moest vertoeven en dan ziende Zijn grootsheid te ontdekken. Oog hebben voor mens en wereld om je heen. Wij wensen u die scheppende grootheid toe in de komende maanden.

Zomerpoorten staan weer open
schepping manifesteert haar pracht
intens genieten naar wij hopen
een rustperiode in de wacht.

Hij heeft het al voor ons geschapen
schonk ogen, licht, volop natuur
zelfs rusttijd is ons aangeboden
om te genieten uur na uur.

Wij reizen naar het onbekende
ontdekken daar Gods scheppingsmacht
in elk detail weerspiegelt liefde
waarin de hemel ons toelacht.
Th

imageTerug naar de Index