Meditatie: Overdenking - Geruchten van oorlogen....


"Doch wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, weest dan niet verontrust. Dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet." Markus 13:7

We horen van geweld en onrecht, oorlog en wreedheid. Het gonst om ons heen van nare berichten. En soms gaat het over onszelf of over mensen die wij liefhebben. Er zijn tijden in ons leven dat al deze narigheid de overhand lijkt te krijgen.

Ook de discipelen zouden daar mee te maken krijgen. Jezus wist dat. En daarom spreekt Hij de woorden uit onze tekst. Ze mochten weten dat Jezus Zelf niet voor een verrassing komt te staan, dat Hij het al wist voordat het zou gebeuren.

En dan het mooie woord dat ons rust geven kan: weest dan niet verontrust. We hoeven niet te wanhopen, maar mogen juist weten dat de Heere nabij is, en komen zal om orde op zaken te stellen. Wat er ook gebeuren zal, "het moet geschieden", in Gods raad is het al besloten dat dit alles gebeuren zal, en gebeuren moet. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de Boze in deze wereld.

Ook voor Christenen is het moeilijk dat er nog zoveel kwaad en lijden in deze wereld is. Net als de martelaren uit Openbaring vragen wij ons af: "Hoe lang nog, Heere?" Zolang we nog wachten mogen we echter weten dat alles in Zijn handen is. Hij zal ons niet verlaten.

Dominee Robbert Veen

imageTerug naar de Index