Meditatie: Mijmeringen


Voor ons liggen de dagen van bezinning rond Kerst, Oud- en Nieuwjaar, die in een donkere periode op ons afkomen. Even daarvoor bij de sluiting van het kerkelijk jaar herinnerden wij ons de lidmaten die ons ontvallen waren. In de Rank nog even bijeen om verhalen en beelden voorbij te laten glijden. Zij zijn gekend en zijn een lange periode met ons opgetrokken.

Nu verpozen wij in de verwachting van de komst van het Kind van Bethlehem. Vreemd eigenlijk dat wij hen die zijn heengegaan mogelijk beter kennen dan zij die geboren zijn, als de gang van leven. De geboorte viering van Christus toont een heel ander aspect. Door een ieder gekend in geboorte leven en sterven. In Hem triomfeert de belofte van het leven van elk van ons. Dat wij in die verwachting dat Licht en het komend Licht proeven.

Wat betreft het vervlogen jaar valt er een schaduw over onze gemeente, die meer past in deze donkere tijd. Wij sluiten dit jaar af met de bede dat het komend jaar oplossing zal bieden voor onze gemeente en het echtpaar Veen. Dat het Licht van de Geest ons zal omstralen in 2018 en zal doen beseffen dat het om de eer gaat van Christus en het komende rijk. Gezegende dagen.


imageTerug naar de Index