Boom

Al vele jaren mag ik onze gemeente vertegenwoordigen in de commissie kerk en Israel van de Classis Kennemerland. IsraŽl als uitverkoren volk, is mij al tijdens onze zondagsschool periode dierbaar geworden.

Dit jaar viert zij vanaf 1948 haar 70 jarige bestaan als staat. Een wonder in eigen, maar ook in wereldse, ogen. Persoonlijk zal ik het bijzonder op prijs stellen daartoe als gemeente Nieuwe kerk een olijfboom te laten planten in de woestijn.

De daaraan verbonden kosten bedragen 70 euro. Uw bijdrage daarin kunt u storten op het rekeningnummer van de zwo-commissie NL65 ABNA 0564 8340 76 met vermelding "boom Israel".

Dank voor uw medewerking.
Teun Hoek.imageIndex