image
Commissie aangepast gezinsdiensten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!

Op 27 mei a.s. is de slotdienst van het seizoen 2016-2017 van de aangepaste gezinsdiensten. Met het jaarthema "Pluk de Vruchten".

Wij sluiten het seizoen in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden152, Beverwijk. De voorganger in deze dienst is pastor Greet Bijl. De dienst begint om 15.00 uur. Het thema van deze dienst is: "Leef-toch(t)".
De kerkdienst is, zoals we gewend zijn, bidden, zingen, bijbellezing, verkondiging en de collecte. Je kunt bloemen, fruit of geld geven in de collecte voor de zieken en mensen, die aandacht nodig hebben. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.

Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat lekkers. Deze keer een beetje feestelijker met ook een hapje en een drankje. Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Neem hierover voor 26 mei a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger-van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.
Wij nodigen u van harte uit voor de dienst om met elkaar het seizoen af te sluiten.

voorzitter:
R. de Vlieger-van Zandvoort
M.K. Hofstedestraat 38
1972 RX IJmuiden

Penningmeester:
E. Sluis
Pegasusstraat 59
1973VT IJmuiden


imageIndex