image

"De Schakel" is opgericht 12 november 1985. Eén keer in de 14 dagen komen wij op dinsdagmorgen bij elkaar in het verenigingsgebouw "De Rank". Wij zijn met 34 leden, een creatieve groep en hebben nog ruimte genoeg voor nieuwe leden.

Door het gehele jaar genomen worden artikelen gemaakt en verzorgd voor de jaarlijkse bazaar. Lief en leed wordt gedeeld en waar nodig ondersteuning gegeven in alle mogelijke opzichten. Daarnaast wordt gezongen en is er plaats voor gebed en meditatie. De Schakeldames zijn niet alleen op dinsdag verbonden, het is een hechte vereniging waarbij nieuwkomers zich snel op hun gemak zullen voelen. Info bij Dikkie de Graaf 0255-756727
Dit is het nieuwe bestuur van "de Schakel" 2014. v.l.n.r.: Hilda Kuiter, Dikkie de Graaf , Rie Tol, Gre Tol en Yvonne Hup.
image


imageterug naar de index