Paasviering


Op woensdag 5 april 2017 zal er weer een Paasviering worden georganiseerd. De bijeenkomst wordt gehouden in "De Rank" en begint om 14.30 uur.
Onze dominee zal de meditatie verzorgen. Tijdens de viering nuttigen we een gezamenlijke broodmaaltijd. Wij hopen dat veel gemeenteleden zullen deelnemen. Het is een unieke gelegenheid om ons gemeente-zijn inhoud te geven en onze onderlinge band te versterken. Je komt dus niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor de ander, die het ontmoeten van gemeenteleden op prijs stelt.

Wij verzoeken u om uiterlijk zondag 2 april door te geven of u aan de Paasviering wilt deelnemen. Dit kan bij Hilda Kuiter, Tel: 0255 - 512 699. Of vult u onderstaande strook in en stop hem in de collectezak.

Verder kunt u alvast de datum van het jaarlijkse dagje uit in uw agenda noteren: Woensdag 17 mei. In een volgend kerkblad zullen we u verder informeren over deze dag. Voor nu: Graag tot woensdag 5 april.

Met een hartelijke groet van
het seniorencomitee en de diaconie


imageIndex