image


De Senioren Club komt bijeen 1 keer in de 2 weken in "De Rank" en begint om 14.30 uur.
Het is een unieke gelegenheid om ons gemeente-zijn inhoud te geven en onze onderlinge band te versterken.
Je komt dus niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor de ander, die het ontmoeten van gemeenteleden op prijs stelt.

Tijdens deze middagen worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Soms ook maaltijden, maar dan is er een andere tijd om te beginnen.
Houdt U het kerkblad daarvoor goed in de gaten,
want daar wordt in aangegeven wat U de desbetreffende dag kunt verwachten.


Met een hartelijke groet van
het seniorencomitee en de diaconie
imageIndex