kerk afbeelding

Anbi informatie van de
HERVORMDE GEMEENTE IJMUIDEN-WEST

Kanaalstraat 250
1975 BK IJmuiden
website: www.denieuwekerk.nl

button Introductie
button Bestuur
button College van Kerkrentmeesters
button Diaconie en ZWO

buttonBegroting 2019:
button Begroting 2019 incl. jaarcijfers 2017 (CvK)
button Begroting 2019 (Diaconie)

*******************************************

button Staat van baten en lasten 2015 (CvK)
button Staat van baten en lasten 2016 (CvK)
button Staat van baten en lasten 2017 (CvK)

button Staat van baten en lasten 2015 (Diaconie)
button Staat van baten en lasten 2016 (Diaconie)
button Staat van baten en lasten 2017 (Diaconie)


imageHome