Kerk bankrekeningnummer:

NL83RABO 0119631571

Vergeet niet aan te geven voor welk collecte onderdeel u geld stort, bijvoorbeeld: Diaconie, Kerkrentmeester of Deurcollecte.imageHome