image

Oproep van het Kerkelijk Bureau.
De ledenadministratie van de Hervormde Gemeente IJmuiden West wordt het Kerkelijk Bureau genoemd. Alle wijzigingen uit de gemeente worden door vrijwilliger de heer J.W. Serne bijgehouden.

Dan gaat het om een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid dat moet worden verwerkt in de kerkledenregistratie. Maar ook de abonnementen van het kerkblad wordt door het Kerkelijk Bureau gedaan. U kunt dat doen doormiddel van een brief naar onderstaand adres of telefonisch door te geven.
De belangrijkste taken die binnen het kerkelijk bureau plaatsvinden zijn: het ledenregister up-to-date houden. Wijzigingen die bekend gemaakt zijn aan het kerkelijk bureau worden door gegeven aan de predikant, de ouderlingen, de kerkrentmeesters, de diaconie en het kerkblad.
U kunt dhr. J.W. Serne bereiken voor vragen of opmerkingen op het volgende adres: p/a kon. Wilhelminakade 265, 1975 GL IJmuiden

Of via emailadres: @ kerkelijk bureau of telefoonnummer: 0255 - 512678

imageHome