Omdat er slechts 30 mensen in de erediensten mogen plaatsnemen, betekend dit dat er weer minder collecte geld binnenkomt voor de kerk. De vorige online betalingsmethode is niet meer mogelijk, maar u kunt wel geld overmaken naar de 3 collecte onderdelen.


Het is handig om een datum te vermelden bij het bedrag wat u kunt storten of voor een hele maand een bedrag te storten op deze rekeningnummers:

NL48INGB - 0000 194 902 onder vermelding van Diaconie

NL83RABO - 011 963 1571 onder vermelding van Kerkrentmeesters

NL83RABO - 011 963 1571 onder vermelding van Erediensten


Zoals u ziet is het rekeningsnummer van de Kerkrentmeesters en de Erediensten hetzelfde. Door het vermelden van het onderdeel waar het geld voor bestemd is en de datum, komt het bij het juiste onderdeel terecht.

************************************************************************************************


image Terug naar de Index