Beste gemeenteleden/website bezoekers. (update 7 november 2021)


*** Naar aanleiding van de door onze overheid aangescherpte maatregelen op 2 nov. jl. heeft ook de Protestantse Kerk Nederland de adviezen aan de kerkenraden aangescherpt. Geadviseerd wordt de kerkbezoekers te vragen de mondkapjes weer te dragen bij de verplaatsingen in de kerk en nadrukkelijk de 1,5 meter afstand tot elkaar aan te houden.

De kerkenraad heeft deze adviezen overgenomen en verzoekt u, met ingang van zondag 7 nov. jl. hieraan mee te werken, door het mondkapje weer te dragen vanaf binnenkomst tot aan uw zitplaats, bij alle andere verplaatsingen in de kerk en ook als u vanaf uw zitplaats weer naar de uitgang loopt.

Als u verder dan ook nog, vanaf binnenkomst tot en met het verlaten van de kerk, de 1,5 meter afstand tot elkaar in stand wil en gaat houden (uitgezonderd huisgenoten), tonen en nemen we zo onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar. Uiteraard blijven de andere maatregelen zoals thuis blijven met corona gerelateerde klachten, het handen wassen en desinfecteren ook van kracht. ***

● De basisregel van 1,5 meter afstand houden blijft in onze kerk nog van toepassing. Dus ook het vrijhouden van een kerkbank tussen de rijen. -op deze wijze kunnen we nog extra rekening houden met de eventuele kwets- baarheid van gemeenteleden en eventuele gasten

● GEEN toegangscontrole en zoals reeds ingevoerd GEEN aanmelding vooraf. iedereen is van harte welkom

● Noteren aanwezigheid in de erediensten met ingang van as. 26 september niet meer nodig.

● Collectemoment blijft bij het verlaten van de kerk. voorkomt het doorgeven van de collectezakken en mogelijke besmetting daardoor

*** Uiteraard blijven alle andere (algemene) maatregelen wel van kracht, zoals: ⁃ geen kerkbezoek als er corona gerelateerde klachten zijn; ⁃ het voldoende wassen en desinfecteren van de handen.

● Alle andere kerkelijke activiteiten kunnen ook weer maar wel met inachtneming van de algemene basisregels (gezondheid, desinfectie en de onderlinge afstand)

● Voor het houden van evenementen en bij verhuur van kerkelijke ruimtes (vooral met bijbehorende horecafaciliteiten) gelden nog andere regels die in de komende tijd, door onze overheid, nog verder uitgewerkt gaan worden

Als we ons allemaal aan bovenstaande afspraken houden, bewijzen we elkaar een grote dienst en blijft het kerkbezoek en andere kerkelijke activiteiten zo veilig mogelijk. Bij voorbaat dank voor uw aller medewerking.

Namens de kerkenraad,
scriba.

NB. Naast de mogelijkheid de erediensten fysiek mee te vieren blijft het ook mogelijk de diensten online te volgen.


imageHome