Koopvaardijdienst

Herdenkingsdienst gevallenen op zee

Op 17 november as worden in de Nieuwe Kerk in IJmuiden de gevallenen op zee herdacht. In een speciale dienst wordt stil gestaan bij de mensen die zich in hebben gezet voor de vrede, welvaart en veiligheid in Nederland en daarbij het leven hebben verloren. De dienst begint om 15:30, het adres is Kanaalstraat 250.

Het zeevarende beroep is nog altijd één van de gevaarlijkste ter wereld. Daarbij bestaat altijd de mogelijkheid dat in tijden van oorlog de Nederlandse handels- en visserijvloot onder het gezag van de Koninklijke Marine komt te vallen. In de tweede wereldoorlog is gebleken hoe noodzakelijk deze ingreep kan zijn. Niemand minder dan Winston Churchill, de premier van Engeland in die tijd, heeft aangegeven dat de bijdrage van de koopvaardij beslissend is geweest voor de overwinning.

De zee eist zijn tol ook na de oorlog. Zo zijn er 10 IJmuidenaren omgekomen bij de ramp met de Catharina Duyvis. Bij een tragisch ongeval met de kotter Larissa verloor opnieuw iemand uit deze vissersplaats zijn leven. In 2001 voer de Victory bij IJmuiden het zeegat uit om nooit meer terug te keren.

Traditiegetrouw worden de mannen in een kerkdienst herdacht met woorden, muziek en stilte.

Om de eenheid van de kerken te benadrukken zijn er verschillende voorgangers. Pastor Münch vertegenwoordigt de Oud-Katholieke Kerk, dominee Haasnoot de Protestantse Kerk in IJmuiden en dominee Rasser het Zeemanshuis in Amsterdam. Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor zal toepasselijke liederen ten gehore te brengen en de Zaanse havenwethouder Gerard Slegers zal een herdenkingstoespraak houden.

De Nieuwe Kerk is niet alleen een prachtig gebouw met mooie orgels, er is ook in ruime mate gratis parkeergelegenheid voor handen.

Iedereen die belangstelling heeft voor de zeevaart is van harte welkom.

terug naar Home pagina