image

De Hervormde Vrouwenvereniging ‘Lydia’ is zelfs nog een stukje ouder dan ons kerkgebouw van 1911, te weten van 1889. Voor een vereniging best een lange tijd. Lydia begon in het gebouw voor Christelijke Belangen. Nu komt de oudste vereniging van de Nieuwe kerk bijeen in de Rank, het wijkgebouw van De Nieuwe Kerk. Toen de huidige presidente, Pleuna Hoek, hiermee begon waren er ongeveer 25 à 30 leden. Werken voor de kerk was het doel en dat is in velerlei vorm gebeurd. Nog steeds heeft Lydia op de bazaar een kraam met spullen.

Waar/Wanneer is Lydia?
We komen een keer in de veertien dagen bij elkaar op dinsdagmiddag van half 3 tot half 5. Het is een kleine enthousiaste groep van oudere dames, die rond het evangelie een genoeglijke middag met elkaar hebben. Gesprekken voeren over actualiteiten en wel en wee met elkaar delen. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de presidente Mw. P.Hoek- Visser, 0255 520526. U bent hartelijk welkom om eens kennis te komen maken.

imageHome