Uitvarend

Zondag 15 september is het nieuwe seizoen gestart in onze gemeente. Mogen wij in erediensten en verenigingsverband Zijn kracht en liefde ontvangen en uitdragen. Een wat kleinere bemensing met een machtige Gezagvoerder. Wat bijzonder ons gedragen te weten door Hem.

Wij bereiden ons voor om met Hem het onbekende in te gaan. Zoekend hoe wij Hem ook in de komende periode de eer en zegen mogen toe bidden en toe zingen. Hoe geweldig zou het zijn als wij vóór de erediensten beginnen persoonlijk in onze gebeden nodigen in ons midden te zijn. Als Eregast om door heiliging ons te versterken in ons geloof.

Als gemeenschap vermogen wij veel, waar Hij ons draagt. Trouw, enthousiasme en gebed in ons vaandel. In onze tijdelijke hordeloop mogen wij het hout van verlossing en verzoening doorgeven aan komende generaties. Een loop die wij alleen voltooien als Hij die zegent.

Wij zeilen uit, een nieuw seizoen in
de zeilen bol in Godes wind
waarin de Geest waait uit de Hoge
waarin ons schip juiste bestemming vindt.

Alleen zo mogen wij Zijn Kracht ervaren
die ons ook nu weer begeleidt
Hij heeft beloofd dat wie Hem zoeken
Hem vinden, zodat Hij bevrijdt.

Als wij de koers die Hij uitzet ervaren
Die Hij aangeeft in Zijn Woord-kompas
dan zullen wij behouden daar aankomen
waar Hij onze tekorten meevarend genas.

th
image Terug naar de Index