Dankbaarheid

Dankbaarheid is het resultaat van geloven, wij kregen het leven met dit doel. Het leidt veelal terug tot een begrijpen, ontkoppeld vaak aan het nu. Zo nemen wij afscheid van Nanko en Astrid, dank voor alles voor onze gemeente gedaan. Gemis omdat zij ons verlaten, dat grensgebied van was en toekomst.

Wij mochten na herdenken de vrijheid proeven, zoals leven na de veertig dagentijd. In hernieuwde dankbaarheid opgaan naar Pinksteren, waarop de Heilige Geest tot ons is gekomen. Dankbaarheid voor het slagen van zaterdag 7 mei en de onderlinge verbondenheid in onze gemeente. Dankbaarheid is het boeket op ons leven, dat ons draagt door ruw weer in het kennen van Gods liefde.

Dankbaarheid
Voor heden en verleden
raakt het een grensgebied.
als vrijheid na bestreden wreedheid.
Afscheid is dubbel
dankbaar verdriet
gewogen in de goede tijd.

Terugblik gericht
op de herdenking
viering van vrijheid in dankbaarheid.
Het geloof jubelt
Paasoverwinning
Hemelvaart die naar Pinkster leidt.

De toekomst spreekt
van eeuwig leven
wij delen in verzoend gena.
De dankbaarheid
hierin verweven
als ik het heil van ’t kruis versta.

In deze dankbaarheid
gedrenkt zijn
is het verstaan van Christus daad.
Hij nam de schuld
van onze schouders
dankbaarheid is hiermee gebaat.
Th

image Terug naar de Index