Aandacht

Onze aandacht gaat bijzonder uit naar de op zondag 14 november te houden koopvaardijdienst waar wij hen die in de jaren hun leven op zee lieten, hetzij bij koopvaardij, marine of visserij, herdenken.
Geweldig dat dit weer mogelijk is. weliswaar met medewerking van een klein ensemble i.p.v. een groot koor, maar de herdenking is de kern van samen zijn. Ook is van ouds de Oud Katholieke kerk "Engelmundus" hierbij betrokken.

Koopvaardijdienst
Dankbaar dat wij weer
kunnen samenkomen
om te gedenken in Gods huis
hen die ons op
zee ontvielen
in het Licht van Christus’ kruis.

Al hen die de zee
hebben bevaren
rond koopvaardij, marine en visserij,
niet weergekeerd
tot hun geliefden
stond U, Heer, hen in nood nabij.

U danken wij voor
wie zij voor ons waren
Kinderen die U geschapen heeft.
Zij mogen in Uw
rust verkeren
In weet dat elke dode leeft.

Wij eren hen en U
In Woord en loflied
Uit eerbied, hier in ons samen zijn.
Voor hun betekenis.
In ons leven
Wetend dat zij bij U geborgen zijn.
thimage Terug naar de Index