Tegenstroom

waar de natuur
verduisterd
schenkt de hemel ons meer Licht.
Mogen wij vol
verwachting
uitzien naar voorbestemd hemelse zicht.

Dalen wij in
de eeuwen
naar die grot in Bethlehem
Waar God ons
't hemels brood schonk
in 't Avondsmaalsbrood te Jeruzalem.

Zo mogen wij
het Licht genieten
als voorbestemming wat in het donker gloort.
In de symboliek
van kaarslicht.
Hemelse klank, op aard' gehoord.
Th.Overdenking

Tegenstroom
Naarmate de natuur verduisterd, rijst hemellicht vol tederheid. Als Christelijke gemeente Mogen wij delen in de weken advent en toeleven naar de wonderlijke geboorte van de Zoon van God, Die ons een blik in de hemel schenkt. Dat wij die opgaande reeks als zodanig Beleven in deze vervreemde wereld.

Daar tussendoor op 13 november de koopvaardijdienst Alsmede op 20 november de afsluiting van het kerkelijk jaar , waarop wij de overleden leden In dit kerkelijk jaar gedenken. Een reeks van weken van verbondenheid, daartoe hartelijk genodigt.


image Terug naar de Index