Lichtflitsen

De duistere dagen van november en december krijgen weer de overhand. Zij markeren de entree van de komende winterperiode. Deze maanden bieden, ondanks koude en donkerte veel lichtflitsen die ons verrijken. Gezelligheid rond huis en haard, maar vooral in de geestelijke voorbereiding van kerst. De adventsperiode roept een keur van gedachten op.

In kerkelijk verband de verenigingsvieringen, de eredienst en in eigen kerk, met een gezamenlijke start op de eerste advent in een dienst in de OK Engelmunduskerk aan de Kon. Wilhelminakade in Oud IJmuiden. Geweldig om die start samen in te zetten.

Wij beëindigden het kerkelijk jaar op zondag 24 november jl. waarbij wij in de ochtenddienst hen gedachten die ons in dit jaar in onze gemeenschap zijn ontvallen. Donkere plekken in ons bestaan, vooral voor degenen die heel nabij stonden.

Toch ook lichtflitsen in een geloofsbelevening dat zij hun eeuwige bestemming mochten bereiken. Dat is mede de teneur van advent: toegroeiend licht in de verwachting van het gekomen heil in de geboorte van het Christuskind. Ieder jaar een herbeleving van het gekomen Licht in een duistere wereld. Een licht dat ons begeleidt op ons levenspad. Te weinig beseffen wij welk wonder God ons heeft geschonken in de genade van Zijn heil. Wij bidden u allen dat Lichteffect in geloof en beleving toe.

Lichtflitsen

Toevend in de duistere dagen
Vangen wij lichtflitsen van heil
Die in donkerte onthullen
Los te raken van menselijk feil.

Mogen wij in Geestesvlammen
Iets verstaan van wat advent
ons beademt in vernieuwing
waartoe ’t Kind ons leven wendt.

In het Licht het Kind ontmoeten
In een stal, krib straks dat kruis
Waar de hemel vol ontferming
open stroomt als eeuwig huis.

Flitsen die op don’kre aarde
iets ontrafelen in onze levenstijd
dit in aardse leven ruimte bieden
aan Gods Licht zijn toegewijd.

Heil en liefde ons vertolken
van Gods trouw aan ons besteed
in Zijn schepping borg verkregen
ondanks schuld, waarvoor Hij leed.

th

image Terug naar de Index