Vakantie. Het lijkt een wat beladen term, doch het is een goede zaak zo nu en dan pauzes in ons bestaan in te lassen. Soms gedwongen door ziek en zeer, maar ook als herstel momenten in ons drukke bestaan. Het betreft en omvat ook het kerkelijk werk. Wel een goede zaak om in de erediensten hier of elders die zegeningen wederzijds te blijven beleven.

Voor de oudere achter blijvers vaak een verstilde periode , waarbij het goed is naar elkaar om te zien. Rust tilt ons uit de stress van het dagelijks gebeuren. In die verstilling is bezinning een geschonken mogelijkheid . Juist nu meer tijd om de warmte van Zijn aanwezigheid over ons te laten komen. Wij wensen u allen die ervaring van harte toe . Hij is nabij waar wij ook verblijven.

Vakantie kent vele gezichten
een tijd van reizen ver of dichtbij
toch vieren wij de erediensten
even zo vele op een rij.

Juist dan is trouw de vereiste opmaat
zodat wij als gemeente saam
bijeen zijn met die hier verblijven
gezegend in Zijn Heil'ge naam.

Juist hierin de gemeenschap ervaren
ook omzien naar die niet meer toeft
onder ons in kerk en zondagsviering
doch wel die samenheid behoeft.

Rustpauze van verenigingen
als adempauze in deze tijd
wel dat gezamenlijk koffiedrinken
dat mede aan Hem toch is gewijd.

Wij wensen u gezegende maanden
houdt wat contact, draag in gebed
het wel zijn van al onze leden
zo de eer aan Christus voortgezet.
thimage Terug naar de Index