Sterren

Waar ’t Hoge daalde
in een kerststal
schreef God aan ’t hemels firmament
die bundeling van
liefde en koning
als conjunctie Venus en Jupiter bekend.

Zoals Abraham de
sterren niet kon tellen
God hem daar naar verwees
zo velen zullen in
’t nageslacht verrijzen
een wijze naar de sterren keek.

Drie wijzen zagen
in die conjunctie
In ’t sterrenbeeld toen van de leeuw
dat in Juda een koning
was geboren
in de aanvang van de eerste eeuw.

Zij reisden als de
eerste heidenen
Die Koning, Zoon van God, tegemoet
met goud en wierook
en ook mirre, brachten
in ‘t beeld van Abraham, de eerste groet.

Wij mogen volgen
op hun schreden
naar deze LiefdeKoning, die eeuwig regeert
eens uit de hemel
her zal dalen
in hernieuwde schepping Hem dan eert.

th

image Terug naar de Index