Toch….

Ondanks dat kerk-
bezoek stagneert
is daar online een meebeleven.
Je mist ’t vertrouwde
daar te zijn.
Doch geloofsbeleving is gebleven.

Het zingen wordt
zo meebeleefd
beelden ontvouwen zich herkenbaar.
Het Woord rolt
zo je kamer in.
De geest die ruist hier zonneklaar.

De telefoon brengt
je bij elkaar
Er wordt intens voor jou gebeden.
Hemel hoort toe
jouw intensiteit
die jou zo heeft bekleden.
Th


Overdenking

Toch....
Iedere zondag eredienst in de Nieuwekerk, geweldig daar een aandeel in te hebben. Iedere zondag ook online, prachtig, toch intenser en meer verrijkend om in de dienst zelf aanwezig te zijn. Ik mis die gemeenschap bijzonder.

Heel veel vinden die online uitzendingen makkelijk, voor als het niet anders kan, maar de basis ligt in het samen beleven van de eredienst. Dat Hij ons leidt op die weg is onze innige bede.
th


image Terug naar de Index