Hernieuwd

Een nieuw seizoen wacht ons met start op 5 september a.s. mogelijk met toenemende versoepelingen. Het valt mij op, dat voorheen trouwe kerkbezoekers nog af laten weten. Jammer wij missen u. Een samen zijn biedt zoveel meer voor u en de gemeente. Ook hopen wij dat het gemeenteleven een stimulans zal ervaren.
Het samen beleven van de erediensten heeft een meerwaarde. Bijzonder toch om weer in het oude ritme terug te mogen keren. Hij is getrouw, zo mogen wij daarin opgaan. Veel zegen toegebeden voor het komend seizoen.



Hernieuwd

Wij mogen als
hernieuwde mensen
Vertoeven in Zijn rijk bestel.
Zijn Geest weer
proeven in ons midden
Woord, zang, gebed, het ga ons wel.

Hernieuwd draaien
Kerkdeuren open
Wordt het gewone buitengewoon.
Klinken klanken
Naar de Hoge
Luisterrijk tot voor Gods troon.

Hernieuwde Geest
Zal binnenstromen
Kracht verlenend aan elkeen
Die ons draagt
In volle liefde
In de vreugd en bij geween.

Hij roept tot zich
die geloven
Hem tot eer en ons ten baat,
Dat in die hernieuwde
jubelklanken
hernieuwde gemeenschapszin ontstaat.

th



image Terug naar de Index