Een bericht wat ons blij mag maken

Begin maart van dit jaar is u bekend gemaakt dat ons gemeentelid René Postma bereid is gevonden als kerkrentmeester toe te treden tot de kerkenraad van onze gemeente. Tegen dit voorstel en de gevolgde procedure zijn geen bezwaren ingediend.

Het voornemen is hem als zodanig in het ambt te bevestigen op aanstaande zondag 18 april 2021. Ds. Zijlstra hoopt dan onze voorganger te zijn.

Namens de kerkenraad,
scriba.

divider

Een terugblik om vooruit te zien

Was u er ook bij in de afgelopen 40-dag-tijd? Elke week een uitzending met geluid en beeld vanuit onze kerk. Heeft u net als wij het volk van Israël gevolgd in hun zware en uitzichtloze 40 jaar door de woestijn. Toen ze aan de tocht begonnen wisten ze niet, hoelang het zou duren en hoe zwaar het soms zou zijn. Alles zo onzeker. Maar u hoorde toch ook dat God er altijd was met Zijn aanwezigheid, met Zijn ‘Teken van Leven’.

Ook weten we dat ze uiteindelijk toch in het beloofde land zijn aangekomen. Niet dat alles toen ineens eenvoudig werd, maar uiteindelijk was daar wel de verlossing en dat mochten wij ook vieren met de opstanding van onze Here Jezus op Pasen.

Ja, wat hadden we graag samen met u allen dit Paasproject in de kerk beleefd, met steeds een ander gemeentelid die de tekst leest met uiteindelijk - heel bijzonder - het ontsteken van de Paaskaars. Maar het is nu voor ons allen een moeilijke en soms uitzichtloze tijd, met veel onzekerheden. Al twee jaar achter elkaar met Pasen – het feest van De Opstanding – niet samen in de kerk vieren. En nog weten we niet wanneer we wel weer mogen samenkomen. We wachten op ‘Een teken van leven’ en daarop mogen we vertrouwen, daarom blijven we ons best doen, elke week weer met alle middelen die ons nu wel ter beschikking staan. Ook dat mogen we zien als: ‘Een Teken van Leven’. Wij hopen dat wij later in dit jaar weer wat activiteiten mogen organiseren waarbij we dan weer echt samen mogen komen als gemeente van Christus: De Opgestane Heer. Laten wij allen dit in onze gebeden meenemen, want één ding is zeker er komt uiteindelijk weer: ‘Een teken van Leven’.

Het activiteitencomité

image Terug naar de Index