divider

Beste Gemeenteleden en overige websitebezoekers

(update 18 jan. 2022)


De PKN heeft de advisering voor het bezoeken van kerkdiensten ietwat verruimd. Vanaf 18 januari jl. geldt de regel dat in de kerkdiensten maximaal 50 mensen aanwezig mogen zijn.

Wel is er nog het advies een mondkapje te dragen bij alle verplaatsingen in de kerk. Wilt u as. zondag (23-01-22) aanwezig zijn, meldt u dan even aan bij de scriba. (0255-523728)


image Terug naar de Index