divider

Oecumenische viering Hemelvaartsdag 2022
Aangezien de kerkenraad heeft besloten om in te gaan op de uitnodiging om als Hervormde Gemeente IJmuiden-West te participeren in de Oecumenische Viering van Hemelvaart die op donderdag 26 mei om 10.00 uur. wordt gehouden in de Oud-Katholieke Engelmunduskerk aan de Kon. Wilhelminakerk 119 te IJmuiden, zal er op Hemelvaartsdag geen kerkdienst worden gehouden in de Nieuwe Kerk.

Het betreft een gezamenlijke dienst van de Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus, de Prot. Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost (Engelmunduskerk Oud Velsen), de Prot. Gemeente IJmuiden (Ichthuskerk) en onze eigen gemeente (Nieuwe Kerk). De voorganger tijdens deze Oecumenische Dienst van Schrift en Tafel op Hemelvaartsdag is ds. Kees Lous.

Aan de dienst zal muzikaal worden meegewerkt door een ad-hoc koor o.l.v. mw. Marlie Durge, koorleidster van het Parochiekoor van de OK-parochie. Wanneer u in dit koor mee wilt zingen, wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de repetitie die zal worden gehouden op donderdag 19 mei a.s., vanaf 20.00 u. in de OK-Engelmunduskerk. Van deze dienst maakt een communie-/eucharistieviering onderdeel uit.

Allen die gedoopt zijn en -zoals dat in de liturgie is verwoord- ‘met ons de tegenwoordigheid van Christus willen vieren’, worden daartoe uitgenodigd. Mocht u echter om welke reden dan ook liever niet aan de communieviering deelnemen, dan staat dat uiteraard geheel vrij. U kunt dan tijdens de communieviering aan het slot van de dienst in de kerkbank blijven zitten.

Aangezien ik in de week van 22 t/m 29 mei vakantie heb en elders vertoef, kan ik helaas zelf niet aanwezig zijn bij deze Oecumenische Viering. Ik hoop dat velen van u wel aanwezig zullen zijn en dat de gezamenlijke viering van Hemelvaartsdag bij zal dragen aan meer onderlinge verbondenheid van christenen in IJmuiden e.o. Van harte aanbevolen!
Namens de kerkenraad, ds. Sicco Zijlstra

divider

Start bijbelgespreksgroep op woensdagavond
Onlangs is besloten om de bijbelgespreksgroep, die in eerste instantie was gestart op de donderdagmiddag (eens per twee weken), voortaan te houden op woensdagavond (eveneens eens per twee of evt. drie weken).

Dit tijdstip blijkt voor een aantal geïnteresseerden toch voorkeur te hebben boven de donderdagmiddag. Daarom zal op de donderdagmiddag de reeds bestaande gebedskring worden voortgezet (eens per twee weken, van 14.00-15.00 u.).

De eerste bijeenkomst van de bijbelgespreksgroep op woensdagavond zal plaatsvinden op 1 juni as., aanvang 20.00 uur. in ‘De Rank’. Alle belangstellenden die op deze avond in de gelegenheid zijn om mee te doen zijn van harte welkom! In onderling overleg bepalen we de frequentie van samenkomst en de inhoudelijke onderwerpen waar we mee aan de slag gaan. In de hoop op veel nieuwe deelnemers, graag tot woensdag 1 juni a.s.,
Ds. Sicco Zijlstra


image Terug naar de Index