De “Nieuwe-Kerk-Singers”

We leven in een tijd waarin de maatregelen elkaar snel opvolgen. Steeds weer proberen we ons – ook als kerkelijke gemeente – daaraan aan te passen. Na de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 mochten we in de zomer weer naar de kerk.Toch kwamen er al snel weer nieuwe beperkingen: Erediensten met maar max. 30 personen en geen gemeentezang.

Tijdens de voorbereiding van het adventsproject werd het idee geboren om met een klein groepje gemeenteleden (max 5 pers.) de liederen toch te laten klinken. Op ruime afstand van elkaar en de gemeente, dit geheel volgens de voorschriften van de PKN. Al snel waren er enkele gemeente leden enthousiast en bereid dit te doen.

Toen uiteindelijk vlak voor de feestdagen de kerken weer dicht moesten en alleen uitgezonden konden worden werd het initiatief voortgezet. Inmiddels hebben we een groepje van 10 ‘singers’ die afwisselend de diensten met gezang ondersteunen.

Nu we ook uitzendingen met beeld hebben draagt dit tevens bij aan de beelden vanuit onze mooie kerk. We weten nu nog niet tot hoelang dit nodig zal zijn maar we hopen toch dat de ‘singers’ zich beschikbaar blijven stellen totdat we als voltallige gemeente weer uit volle borst de lofzang mogen aanheffen.

‘Singers’ alvast bedankt – we houden vol!! En mocht u zich ook willen aanmelden voor de zanggroep. Neem dan even contact op met Nell

Het activiteiten comité

image Terug naar de Index