Hij doet het weer!!!!

Met “hij” bedoel ik de luidklok van onze kerk.

Op een zondagochtend in november vorig jaar, hield hij het voor gezien en werd het stil rondom de ‘Nieuwe Kerk’. De ‘klusploeg’ schoot in aktie en demonteerde de luidklok. Na onderzoek was de conclusie dat vervangen van de aandrijfmotor de beste oplossing was voor de toekomst.

Dankzij een royale gift kon een nieuwe moderne luidmotor worden besteld bij de firma Vellema uit Hallum, Friesland. Afgelopen woensdag, 16 februari, is de nieuwe motor geplaatst en is de luidklok weer operationeel. De Friese monteurs maakten de opmerking dat zij nog nooit zo’n moeilijke klim hadden moeten maken om bij de luidklok te komen.

Verder kan worden opgemerkt dat de ‘klusploeg’ het voorbereidende werk heeft uitgevoerd en dat zij hopen het verdere onderhoud aan de luidklok dit voorjaar af te maken. We kunnen vanaf nu de buurt elke zondag weer laten horen dat er nog activiteit is in de ‘Nieuwe Kerk’ en dat we niet ingeslapen zijn!!
Willem van der Duin
divider

40 dagentijd – project – “Een Teken van Leven”

Wanneer dit kerkblad bij u op de mat valt hebben we de 1e Lijdenszondag alweer achter ons. De start van de 40 dagentijd waarin we ons bezinnen op het lijden, sterven en uiteindelijk de opstanding van onze Heer Jezus. Ook nu we elkaar niet elke zondag in de kerk kunnen ontmoeten om hierbij stil te staan hebben we er toch voor gekozen dit te ondersteunen met een project en gekozen voor het thema: “Een Teken van Leven”.

In deze 40 dagentijd volgen we het volk van Israël dat 40 jaar lang door de woestijn moest trekken. Steeds als het moeilijk is en men het niet meer ziet zitten, geeft God weer een teken van Zijn aanwezigheid: ‘Een teken van leven’.

Hij maakt de weg vrij door de Rietzee.
Hij geeft te drinken als ze dorst hebben
Hij geeft brood als ze honger hebben
Hij geeft vlees om het lichaam kracht te geven
Hij geeft een wolk om de weg te wijzen
Hij geeft regels om te leven

Uiteindelijk geeft God’s zoon Zijn leven en….. wordt ‘Hij Levend’. Zo mogen wij ook in deze tijd elke week weer in zo’n ‘Teken van leven’ zien dat God er altijd is, ook in heel moeilijke tijden waarin alles somber lijkt. Zo leven wij toe naar het grootste ‘Teken van Leven’. Naar Pasen, de opstanding van onze ‘Levende Heer’.

Advies: Geef zelf ook eens ‘Een Teken van Leven’. Laten we in deze bijzondere tijd, waarin het niet mogelijk elkaar te ontmoeten, op z’n tijd ook eens ‘Een teken van leven’ aan iemand geven. Dat kan heel eenvoudig door: een telefoontje, een kaartje, of andere kleine verrassing. Soms komen we door de omstandigheden weer op nieuwe ideeën die in deze, voor velen zo eenzame tijd, ‘Een Teken van Leven’ kunnen zijn.

image Terug naar de Index