Catechese & Belijdenis


Catechese
De Nieuwe Kerk heeft - zo mogelijk - elk winterseizoen 2 catechisatiegroepen. Waarbij de leeftijden enigszins door elkaar lopen. Elke groep denkt op eigen wijze na over de dingen van het geloof en kerk-zijn. In de eerste groep ligt veel aandacht bij kennisoverdracht en het nemen van de eerste stappen van de bewustwording van een jonge christen in deze wereld. Ook besteden we aandacht aan ontmoeting en onderlinge herkenning en aansluiting. We gebruiken een werkboekje waarin basic-informatie wordt aangeboden, daarnaast is veel gelegenheid met elkaar door te spreken over actuele thema’s en belevingen van de jonge kinderen. Leeftijd; alle kinderen die in dat jaar 11 jaar worden tot de leeftijd die gaat aansluiten bij de tweede groep. We doen dat elke woensdag in de achterzaal van de De Rank om 18.30 uur.

In de tweede groep hebben we te maken met bewuste en kritische jonge mensen die als christen willen studeren, werken en stage-lopen. We gebruiken geen vaste methode, maar we richten ons op actuele thema’s of bijbelse personen met een actuele boodschap voor onze tijd. We proberen met elkaar in gesprek te raken over wat ons persoonlijk beweegt in geloof. Kennisoverdracht vindt plaats naar de behoefte van de deelnemers. Gelukkig zijn jonge mensen nieuwsgierig en is de sfeer open om jezelf te zijn. Leeftijd; alle jongeren rond 16 jaar en ouder die nog niet toe zijn aan belijdeniskring. We komen elke woensdag bij elkaar in de "gerfkamer" Nieuwe Kerk (ingang De Rank) om 19.30 uur.
Belijdenis kring
We proberen elke winterseizoen een kleine kring op te zetten voor mensen die willen komen tot de openbare geloofsbelijdenis. Het staat niet vast hoe vaak je deze kring wilt bijwonen voor dat je tot die bewuste stap komt. Verdieping en ervaring delen zijn sleutelbegrippen. Daarnaast is sprake van kennisoverdracht en toerusting. We gebruiken geen methode, telkens is een hand-out met informatie en gespreksvragen. Vanuit de praktijk van het dagelijkse geloofsleven zoeken we de lijnen naar de Bijbel en het Belijden van de Kerk. Bovendien proberen we geloofservaring en levenservaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Leeftijd; onbelangrijk (jong en oud).

belijdenis Nicea
PKN

image terug naar de Index