Kerkenraad


De kerkenraad bestaat uit:

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters, waarbij de predikant optreedt als voorzitter. Op dit moment is de samenstelling van de kerkenraad als volgt:

Predikant:
Interim predikant Sicco Zijlstra


image terug naar de Index