Kerkenraad


De kerkenraad bestaat uit:

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters, waarbij de predikant optreedt als voorzitter. Op dit moment is de samenstelling van de kerkenraad als volgt:

Predikant:
Vacant

  Ouderlingen:
 • dhr. R.H. de Vries - scriba zie contacten
 • dhr. N. van Dijk
 • dhr. E.J. Hennipman
Meer over ouderlingen zie: zie Pastoraal Team

  Diakenen:
 • mw. H. Kuiter
 • mw. E. Serne
Meer over diakenen zie: zie diaconie

  Kerkrentmeesters:
 • dhr. W.L. van der Duin
 • dhr. A. Rijke
 • dhr. E.J. Hennipman


 • Meer over kerkrentmeesters zie: zie Kerkrentmeesters


image terug naar de Index