Kerkrentmeesters:
De kerkrentmeesters zijn belast met de zorg voor de stoffelijk zaken. Dit omvat het beheer over alle goederen waarvan de gemeente eigenares is, zoals haar vermogen, gebouwen en terreinen die voor het gemeenteleven nodig zijn: kerk, orgels, les- en vergaderruimten en pastorie. Ook heeft zij het beheer over de kerkenraadsarchieven en de taak de doop-, lidmaten- en trouwboeken, en het kerkelijke bevolkingsregister bij te houden.

Onder toezicht en aansturing van de kerkrentmeesters zijn diverse individuele en groepen vrijwilligers dagelijks bezig met diverse taken ten dienst van onze gemeente. Een opsomming van enkele van deze taken: kostersdiensten, schoonmaken en onderhoud van de kerk, bijgebouwen en tuinen, administratie, archivering, de website, verspreiding kerkblad en kerkbalans en nog heel veel meer.

Om dit alles in stand te houden zijn naast de onmisbare inzet van onze vrijwilligers ook financiele middelen onontbeerlijk, indien u onze gemeente financieel wilt ondersteunen kan dit door een bijdrage. Bankrekeningnummer: NL83 RABO 0119 6315 71 t.n.v. Herv. Gem. IJmuiden-West

Contact Kerkrentmeesters: dhr. A. Rijke, administratie@denieuwekerk.nl


image terug naar Index pagina