PASTORAAL-TEAM


Het pastoraal-team (PT) bestaat uit de predikant en de ouderlingen welke worden ondersteund door enkele enthousiaste gemeenteleden uit diverse leeftijdsgroepen. De taak van het PT omvat primair de geestelijke vorming en bijstand van de gemeenteleden, door "toerusting", "cateches" en "pastoraat". Hiertoe organiseert het team diverse pastorale ontmoetingen, inloopavonden, een periodiek spreekuur met de kerkenraad en ander samenzijn.

Daarnaast weet zij zich missionair betrokken bij de samenleving door het zoeken naar contacten met de directe omgeving en de omliggende gemeenten. Hiermee wordt beantwoord aan het belang van de onderlinge ontmoeting en verdiepingsmomenten op het terrein van geloof, maatschappelijke bewogenheid en beleidsaangelegenheden.


image terug naar de Index